Tigh na Abhainn

21 Millers Lane
Thurso
KW14 8AX

Tel: 01847 893443