Old Exchange

34 Princes Street
Thurso
KW14 7AA

Tel: 01847 890982